Skolbio

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.


Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.

Spelfilm i skolan

Att visa spelfilm i skolan och arbeta utifrån den fungerar oftast mycket bra. För ett par år sedan gick Lena Holmquist, lärare i Mullsjö, en processinriktad fortbildningskurs som Fredrik Holmberg och jag ansvarade för i Jönköping/Film i Jönköpings län. Lena och hennes lärarstudent Diana Topus arbetade med filmen Zozo i skolår 7.

Innan klassen såg filmen skapade de en fiktiv karaktär som tvingats flytta från sitt land. De fyllde i uppgifter i ett karaktärsschema. De fick därefter uppgiften att skriva en berättelse om karaktären.
zozo_bild201.jpg

När klassen sett filmen Zozo, fyllde de var och en i ett nytt karaktärsschema utifrån karaktären Zozos egenskaper och liv. Detta fungerade sedan som underlag för samtal i grupper.

Filmanalys

Använd exempel från naturen för att förstå en berättelses uppbyggnad.
Skriv ut en handledning som hjälp vid filmanalys.

Pennvässaren:

sid 305 - Dramaturgiska begrepp
sid 295 - Analysera och recensera
sid 260 - Dramaturgin och livsprocessen

sid 320 - Analys av filmer, radiodramatisering och berättelser
sid 275 - Att skriva en dramatisk berättelse - skrivhjälp
sid 216 - Att skapa ett berättelseskelett i hinderschema

sid 255 - Att skapa en berättelse utifrån den dramatiska kurvans hållpunkter
sid 247 - Att skapa en berättelse från en utvecklingstrappa - även sid 262
sid 225 - Att skapa en gemensam berättelse eller film i klassen/gruppen

Läs artikel av kursdeltagaren Nils Fagerberg som arbetar med film, filmanalys och skrivande i gymnasieskolan. Datorn i utbildningen nr 2.20 06

Filma själv

Ett bra sätt för att förstå berättelsens struktur och röda tråd är att själv skapa film där en huvudkaraktär tar sig från start till mål med ett hinder på vägen. En 1-minuters stumfilm, som "klipps i kameran" kan vara en bra början. Tidsbegränsningen uppmanar till noggrann planering. Budskapet måste nå fram. Det är bilderna som ska tala.

Att planera, filma och redigera är ett hantverk, som hjälper oss att utveckla alla sorters texter, för att budskapet ska nå fram. Vi behöver ibland vara hårda mot oss själva - och stryka avsnitt för att det vi verkligen vill säga ska bli tydligt. Vackra eller roliga bilder som inte tillför handlingen något eller inte har med den röda tråden att göra, måste tas bort för att filmen ska bli intressant och begriplig. "Kill your darlings"!

Film och klipperfarenheten kan vi överföra på den skrivna texten. Att kunskap i dramaturgi tillsammans med eget filmskapande hjälper oss att utvecklas i att strukturera och gestalta våra berättelser, hjälper oss i språkutvecklingen - är självklart!

För hjälp att planera en kortfilm, skriv ut kopieringsunderlaget "bildmanus för kortfilm". Läs om hur gymnasieelever i Karlshamn skapat en film. Svara på frågorna i "Berättar-10:an" och låt varje svar bli en scen i filmen.

Fortbildning - film och skrivande

Här erbjuds en fortbildning där spelfilmen och skrivandet kombineras.
Kursledare Veronica Grönte och Fredrik Holmberg

Material på webben

bergramplatta

Berättandets grammatik
Föreläsning av Fredrik Holmberg - i fyra delar:
• Drama
-  berättelsemaskinen och dramaturgi
• Karaktärer
- grundinstrumenten i orkestreringen
• Innehåll
- formuleringsnivåer. Underbart är kort, långt, eller mitt emellan
• Stil och Genre
- visuella tilltal och det vidgade textbegreppet

Se och lyssna till föreläsningen.

Film i klassrummet

Filmpedagogerna har skapat sajten Film i klassrummet.
En guldgruva för alla som vill se film, prata film eller göra film i skolan.
Klicka här för att komma direkt till filmerna.
_____________________________________________________________

Handledningar
Handledningar
till filmer finns att läsa och skriva ut på Svenska filminstitutets hemsida.
http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/

Regionala resurscentrum för film
Det finns 19 regionala resurscentrum i Sverige, vilka finansieras med regionala och statliga medel.

Samtliga resurscentrum verkar för att öka möjligheten för barn och unga att skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Inom skolans område handlar det om att ta initiativ till skolbiovisningar och att erbjuda kompetensutveckling för lärare. När det gäller fritid rör det sig t ex om att stödja lokala medieverkstäder och filmläger för unga. Det pedagogiska arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner. Klicka här.

Filmtitlar
Förslag på filmer att visa i skolan finns på Filmpedagogernas hemsida.
http://www.filmpedagogerna.se/filmtips.htm

Elevföreläsningar och fortbildning för lärare
Filmpedagogerna håller elevföreläsningar och lärarfortbildningar i bla filmanalys/dramaturgi.
Fredrik Holmberg, Johan Holmberg och Mikael Kowalski
http://www.filmpedagogerna.se

Filmpedagogik.nu
Filmpedagogik.nu är en ideell förening med uppgift att stimulera och sprida film- och mediapedagogisk verksamhet genom att arbeta med information, filmpedagogiska frågor och opinionsbildning.  Här finns kontaktuppgifter till varje regionalt resurscentrum för film, som  finns till för att underlätta skolbioverksamheten i kommunerna. Klicka på "medlemmar".
http://www.filmpedagogik.nu

Tips om film och media
Mediepedagogisk lathund för lärare mfl. En mycket innehållsrik länk. Klicka här.

Läromedel

Reklamfilmens fantasiska värld

reklamfilmen_ny30k.jpg

Läromedlet Reklamfilmens fantastiska värld av Fredrik Holmberg och Johan Holmberg. Materialet finns att provsmaka på multimediabyråns hemsida. Beställ filmen från konsumentverket GRATIS.

Filmskolan

100500.jpg

Filmskolan/Natur och Kultur är en bok om film och media av Johan Holmberg. Delar av innehållet finns att lyssna till på nätet.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Makete-metodens material och upphovsrätten

Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Skrivboken.nu

Bli provmedlem på Skrivboken.nu - en författarskola för alla åldrar.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications