Skapa en karaktär

 aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Skrivboken.nukaraktrer139
OH-verlag
- Illustrationer: © Ely Raman 1994

VAD eller VEM ska berättelsen handla om?

Det traditionella sättet att planera en berättelse är att först fundera över VAD berättelsen ska handla om, vilket budskap den ska ha, vilken genre den ska uttryckas genom och vem som är målgruppen. I Makete-metoden förkortar vi planeringsarbetet för nybörjaren, fokuserar på huvudkaraktären och frågar vi oss endast VEM berättelsen ska handla om. Vi kommer på så sätt igång med skrivproceduren snabbare. Alltså, vi börjar med att skapa en karaktär utan att fundera över fortsättningen. (Se karaktärsschema nedan.)

personaakvarell_70_k.jpg

Karaktärens egenskaper och längtan skapar berättelsen

Utifrån karaktärens egenskaper, talanger, relationer, drömmar, rädslor och hemligheter uppstår en konflikt och en längtan - ett behov. Målet formuleras.

En fiktiv huvudkaraktär kan skapas helt och hållet utifrån fantasin eller med något hjälpmedel, exempelvis en bild. En god regel är att en karaktär som vi skapar i skolan ska vara okänd för kamraterna, och inte heller ha samma namn som någon klasskamrat.

Till flera av Pennvässarens övningar används bildkort och symbolkort. Dessa finns samlade i asken Inspiration som går att beställa hos Argument Förlag. Bilderna är interaktiva, de sätter igång reaktioner hos betraktaren. När ett och samma Persona-kort kombineras med ett Saga-, Habitat- eller OH-kort förvandlas karaktären - ett nytt livsöde träder fram.


personaakvarell_70_k.jpg habitat-bad_i_fjllsj70k.jpg

Vem är denne huvudkaraktär? Hur ser vardagen ut? Längtan?

personaakvarell_70_k.jpg saga-svart_skugga_70_k.jpg

Vem är denne huvudkaraktär? Hur ser vardagen ut? Längtan?

personaakvarell_70_k.jpg habitat-elefantbetar70_k.jpg

Vem är denne huvudkaraktär? Hur ser vardagen ut? Vad längtar han efter?

OH-verlag - Illustrationer: Kort till vänster © Ely Raman 1994  Kort till häger © Christian Gronau 1993
Bildkorten finns att beställa här eller här.

Huvudkaraktären

Huvudkaraktären och hennes/hans mål det centrala i berättelsen. Poängtering och överbetoning av  underlättar berättandet.I Makete-metoden är huvudkaraktärens roll överbetonad. Huvudkaraktärens väg mot mål poängteras ständigt och det är kring huvudkaraktärens längtan och vandring som hela berättelsen byggs upp. Händelseförloppet uppstår kring huvudkaraktärens längtan, men kommer i andra hand.

Huvudkaraktären kan skapas i karaktärsschema

karaktrsschema218_1_1.jpg
Bild: Del av karaktärsschema/Makete-metoden/Pennvässaren 2002

eric-karaktrsschema.jpg

Huvudkaraktären är en tjej som heter...

eric-karaktrsschema-ifyllt.jpg
För yngre elever kan det vara lättare att besvara frågor. Hjälpord finns för att sätta fart på tankarna och underlätta proceduren.

karaktrsschema_yngre019_1.jpg
Bild: Del av karaktärsschema/© Veronica Grönte & Argument Förlag

Hämta hem tre olika karaktärsscheman. De ingår i kopieringsunderlaget till Pennvässaren. 

Med en välkänd huvudkaraktär känns det både enkelt och naturligt att finna ett sannolikt dilemma och ett trovärdigt mål. Karaktärens starka och svaga sidor, problematik och drömmar finns ju redan formulerade. Uppslag till olika yttre och inre hinder samt lösningar till dessa finns också att hämta i schemat. Här kan även många utgångspunkter till plats- och miljöbeskrivningar hämtas.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse.

Introduktion till arbetet med att skapa karaktärer

För att motivera eleverna inför arbetet med att skapa egna karaktärer kan följande övningar användas:

Pennvässaren:
sid 95 - Introducera Fredrika och hennes dilemma
sid 95 - Vad väljer huvudkaraktären Fredrika? / övn 31 
sid 92 - Vem är Gunnar?/ övn 30

lumumma174.jpgtakete175.jpg

 

 

 

Bild: Lumumma (Maluma) och Takete/Makete-metoden/Pennvässaren

Arbetsgång

Arbetet inleds med övningar kring Lumumma/Maluma och Takete

Pennvässaren:
sid 82 - Lumumma och Takete
sid 84 - Saftimprovisation / övn 26
sid 85 - Lumumma ochTaketeord / övn 27   
sid 89 - Lumummaögonblick / övn 28  
sid 314 - Vad är en huvudkaraktär? 

sid 99 - Vad ska man tänka på när man skapar en huvudkaraktär?
sid 100 - Skapa en gemensam huvudkaraktär / övn 32
sid 101 - Karaktärsbeskrivning / övn 33
sid 101 - Skapa ytterligae en gemensam huvudkaraktär / övn 34
sid 102 - Huvudkaraktären i skönlitteraturen/ övn 35
sid 102 - Skapa en egen karaktär / övn 36

 

Fördjupning för äldre elever

Pennvässaren:
sid 81 - En karaktärs egenskaper och handlingar - ett isberg
sid 107 - Väl sammansatta karaktärer


Karaktärsschemat kommer till stor nytta under skrivprocessen. Där finns all information sparad. Detta hjälper författaren att låta karaktären behålla sin personlighet genom hela berättelsen.

Att börja ett berättelsebygge - genom att allra först skapa en karaktär i ett särskilt schema - är ett av de moment i Makete-metoden som uppfattats som "nytt" och som underlättar för eleverna att komma igång med sin berättelse. Men detta sätt att arbeta är "bakvänt" och har fått kritik, vilket är förståeligt.  De flesta dramatiker, författare och filmskapare skulle nog vara lite tveksamma till att börja skapa en huvudkaraktär som inte har någon handling eller konflikt att relatera till. Hur ska man kunna skapa en karaktär innan man vet vad man ska berätta om?

Detta är en intressant fråga att diskutera. Aristoteles menar att handlingen kommer först och karaktärerna sedan. Först när handlingen är planerad skapas karaktärerna, och deras funktion är att göra budskapet levande och trovärdigt.


om_diktkonsten202.jpg

 

 

 

 

 

 

 

"Fabeln (handlingsförloppet/en kombination av händelser) är tragedins grundprincip, så att säga dess själ; på andra plats kommer karaktärerna. [...] Tragedin är efterbildning av handling, och först genom att efterbilda handlingar efterbildar den handlande personer..."

Om diktkonsten sid 34 - Alfabeta Anamma

Tanken i Pennvässaren är dock att nybörjaren så småningom ska få en tillit till sin fantasi och förmåga så att det blir möjligt att först fundera över budskap som ska förmedlas, och sedan skapa karaktärer som passar in och kan "leva" detta budskap.

Pennvässaren:
sid 267 - Berättelse utifrån en dramatisk situation / övn 87
sid 271 - Berättelse utifrån en premiss / övn 88
sid 275 - Skrivhjälp


Men... kanske ligger det även något i vad Kjell Sundstedt skriver i sin bok Att skriva för film: "En karaktär kan födas på helt olika sätt. För det första, grundidén/intrigen skapas och ur den formas karaktären. För det andra, karaktären föds och ur den växer intrigen. Vad som är den bästa lösningen på "uppväxten" finns inget absolut svar på, men ett växelspel är oftast det bästa. Det ena är förutsättningen för det andra." (Pennvässaren sid 80)

En annan tanke:
"Konflikten är grunden för allt dramatiskt berättande, men utan karaktärer uppstår ingen konflikt."

Lär känna din huvudkaraktär

Huvudkaraktären är den viktigaste av rollinnehavarna. En huvudkaraktär är inte vem som helst utan måste vara speciell på något sätt. Viktigt är att karaktären har både goda och dåliga, starka och svaga sidor. Alla delar hos en karaktär måste dessutom passa ihop. Det är det som gör karaktären trovärdig.


nalle.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkaraktären behöver inte vara en människa.

Pennvässaren:
sid 80 - Hur lär vi känna en karaktär?
sid 99 - Lär känna din karaktärsid 101 - Karaktärsbeskrivning / övn 33

sid 104 - Karaktären innanför skalet / övn 37
sid 107 - Sammansatta karaktärer / övn 107
sid 108 - Medaljens fram- och baksida / övn 108

sid 92 - Vem är Gunnar? / övn 30
sid 95 - Vad väljer Fredrika? / övn 31
sid 110 - Varför gör de som de gör? / övn 41

 

Vad tänker och känner din huvudkaraktär?

maria_nra_symaskinen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

marias-hnder.jpg

 

 

 

 

 

 

Innan vi börja berätta om karaktären måste vi veta hur hon tänker. Här finns olika vägar att gå. Vi kan berätta för en kamrat om vår karaktär, Vi kan rita en bild av henne. Vi kan fundera över vad hon skulle göra i olika situationer. Vad skulle huvudkaraktären göra om hon ombeds städa sitt rum, får en levande gris i present eller ombeds sy en brudklänning till sin bästa väninna? Hur reagerar hon om hon möter Takete på bussen?

Huvudkaraktär - skurk - hjälte 

En huvudkaraktär är inblandad i ett drama tillsammans med en eller flera skurkar/förstörare, fiender - och hjältar/hjälpare,vänner. Läs här en förenklad sammanställning om deras olika funktioner.

Pennvässaren:
sid 104 - Karaktären innanför skalet / övn 37   
sid 110 - 6 karaktärer gör ett inbrott av 6 olika skäl / övn 40        
sid 104 - Varför gör de som de gör? / övn 41
sid 104 - Varför gör de som de gör? / övn 41   
sid 91 - Hitta Lumumma och Taketekaraktärer / 91 

Till flera av övningarna finns kopieringunderlag.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Makete-metodens material och upphovsrätten

Ja, vad gäller? Hur får övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Skrivboken.nu

Bli provmedlem utan kostnad på Skrivboken.nu - en författarskola för alla åldrar.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Text, teckningar och foto © Veronica Grönte 2002 och 2007
Bildkort Persona/vänsterspalten © Ely Raman 1994
Bildkort Habitat/högerspalten © Christian Gronau 1993
Bildkorten härstammar från http://www.oh-cards.com/

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

.

 

 

 

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications