Bakgrund

Första gången jag kom i kontakt med ämnet dramaturgi var 1993, då jag gick en ettårig utbildning i TV- och videoproduktion.

Urban Nordgård och Ola Olsson

Utbildningen innehöll en tvåveckorskurs i dramaturgi, ledd av dramaturgen/psykologen Urban Nordgård. Urban hade utbildats på Dramatiska Institutet av Ola Olsson, en av de pionjärer som introducerade kunskapen om den klassiska dramaturgin i Sverige på 70-talet.

kurva_urban_nordgrd094.jpg

 

 

 

 

 Jag såg bilden av den dramaturgiska kurvan som Urban Nordgård tecknade den. Kurvan grep tag och fick mig att på allvar inse släktskapet mellan berättelsen och livet.

Berättarverktyg

Vi prövade olika berättarverktyg avsedda för manusskrivare. Vi skapade karaktärer, sammanfattade en huvudkaraktärs väg mot sitt mål i en utvecklingstrappa, skrev korta dialoger...

Verktygen jag använde bidrog till att jag plötsligt tyckte att det var både lätt och roligt att skriva berättande texter - och detta var en helt ny upplevelse för mig. Under mina år i grundskolan, gymnasiet och på lärarutbildningen hade ingen kunna hjälpa den som ville utveckla och förbättra sin historia. Detta upprörde mig. Varför skulle dramaturgins grundläggande och viktiga kunskap förbli ett redskap endast för professionella manusförfattare, frågade jag mig.

En självklarhet för manusförfattare - och en hemlighet

I stort sett alla som berättar med hjälp av film använder dramaturgin som verktyg och många skönlitterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande - men inte många yrkesmän och kvinnor vill avslöja hur.

Jag bestämde mig för att göra något åt saken och började söka efter olika sätt att förklara dramaturgin så att alla skulle kunna förstå.

679425_8_ml_2.jpg

Barn och ungdomar älskar film - de kan film! Med filmen som utgångspunkt hoppas jag att eleverna i skolan ska komma vidare i sin språkliga utveckling, i sitt berättande - men framför allt önskar jag att de ska bli berörda och känna glädje i skolarbetet.

Enkla förklaringar på invecklade begrepp och komplexa sammanhang har jag försökt skapa. Den dramaturgiska strukturen, berättandets grammatik, vill jag tydliggöra och bryta ner till en nivå så att alla ska kunde förstå den. Jag vill gärna utveckla pedagogiska strategier, mallar, scheman och symboliska bilder och koppla dem till olika typer av berättar- och skrivövningar.

Retorik

Retorikämnet - dramaturgins "tvillingsyster" - var en självklart ämne i skolan allt sedan antiken. Retoriken ströks dock från schemat när vår svenska folkskola infördes 1842. Sedan dess har nyckeln till tale- och berättarkonstens hemliga verktygslåda varit svår att finna. I 2011-års läroplan har dramaturgin återkommit som ett kunskapskrav!

Dramaturgi

Ordet dramaturgi var 1993 ett nästan okänt begrepp i vårt land och den enda bok i dramaturgi som fanns att läsa på svenska var Mats Ödéens Dramatiskt berättande/Carlssons förlag. Med hjälp av Mats Ödéen bok och Urban Nordgårds innehållsrika kompendium Screenwriting -filmförfattandets grundläggande teknik, teori och metod/ Manusmakarna HB (ej utgivet) tog jag mig på egen hand vidare och grävde djupare i det dramaturgiska mysteriet för att försöka förstå.

dramatiskt_berttande091.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Ödéen

Mats Ödéens bok kändes svårtillgänglig för den nybörjare jag var 1993, men efter hand klarnade sammanhangen. All ny kunskap från andra håll matchade jag mot Mats Ödéens tankar, men även mot nya testamentets berättelse - som fungerar som västvärldens dramaturgiska referensram. Dessutom jämförde jag dramaturgins regelverk med min egen livsberättelse. Att enbart läsa sig till en förståelse av dramaturgin tror jag är svårt - den behöver prövas, den behöver levas. Mats Ödéen levde den, har jag anat.

Fredrik Holmberg

När jag 1999 läste analysen av Terminator 2 som Fredrik Holmberg skrivit, förstod jag att här fanns en person som likt Mats Ödéen kan sin dramaturgi.

2003 började jag - efter inbjudan från Svante Rosberg/Film i Jönköpings län - samarbeta med Fredrik. I dialog med honom har jag fått min kunskap i dramaturgi bekräftad och fördjupad. Frågetecken har rätats ut och nya insikter tillförts.

Fredrik har läst och levt sig fram till sin kunskap i dramaturgi, en medvetenhet och klarsyn som han generöst delar med sig av. Med sin breda bildning och sin ständigt uppdaterade kunskap om populärfilm och all övrig bildmedia kan han med största precision förklara alla dramaturgiska regler och sammanhang och med konkreta exempel motivera varför det fungerar. Det han inte vet om dramaturgi och film är förmodligen inte värt något alls.

Berättandets grammatik

bergramplatta

Föreläsning av Fredrik Holmberg.
Se och lyssna till föreläsningen.

Reklamfilmens fantastiska värld

reklamfilmen_ny30k.jpg

Fredrik Holmberg och Johan Holmberg har skapat läromedlet Reklamfilmens fantastiska värld/Konsumentverket. Dramaturgins grunder förklaras med hjälp av reklamfilm och andra korta filmexempel. En förpackning som är behändig för läraren och attraktiv för eleven. DVD:n och handledningen passar även bra för den som vill fortbilda sig på egen hand. Reklamfilmens fantastiska värld finns att provsmaka på multimediabyråns hemsida.

Film i klassrummet

Filmpedagogerna där Fredrik Holmberg ingår har skapat sajten Film i klassrummet.
En guldgruva för alla som vill se film, prata film eller göra film i skolan.
Klicka här för att komma direkt till filmerna.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications