Ökad måluppfyllelse

"Med filmens berättarteknik som grund har Veronica Grönte utarbetat en metod - eller snarare ett förhållningssätt - och ett materiel, som utgår från barns och ungdomars behov att finna trygghet i att behärska språket - deras viktigaste redskap."
Christer Sjöberg, handläggare, Kommunförbundet Jönköpings län - 1998

"Jag har inte tidigare funnit dramaturgin beskriven på ett så strukturerat och lättillgängligt sätt som i Veronica Gröntes handledning."
Rolf Uno, regissör/skådespelare - Konstnärlig ledare för barn- och ungdomsteatern vid ”Smålands musik och teater” - 1998

Ökad måluppfyllelse / grundskola F-6 / Gislaved 2008

skolgardengislaved.jpg

All pedagogik personal på Sörgårdsskolan F-6, Gislaveds kommun,
har genomgått den processinriktade kompetensutvecklingen:
"Filmens dramaturgi som hjälpmedel när vi berättar".
Sex träffar under låsåret 2005 - 2006.
En uppföljande träff varje läsår.

Lärarnas tro på metodiken i Pennvässaren
och deras uthållighet i arbetet har gett resultat.

Sedan 2005, cirka 60 minuter varje vecka,
har eleverna i årskurs F-6 arbetat med metodiken.

Resultat

Fler elever än tidigare, lyckas nu hålla sig
till en röd tråd i sina berättelser,
trots att deras texter blivit längre.

Analys av nationella provet i år 5

Bedömningen av de nationella proven i svenska har skett på följande sätt:
I smågrupper har lärarna läst och analyserat det fria skrivandet,
samt gjort en gemensam bedömning. Analysgrupperna har arbetat
med samma textfokus under de tre år som analysen pågått.
Elevantal, cirka 50.

Undersökningen är ännu inte vetenskapligt bekräftad.

Elever som skrev berättelse med fler än 350 ord:
2005 - 2 % (1 elev)
2008 - 36 %

Elever som hade en röd tråd i sin berättelse:
2005 - ? %
2007 - 66%
2008 - 76 %

Elever som använde sig av utbyggda substantiv:
2005 - ? %
2006 - 21%
2007 - 48%
2008 - 80%

Arbetet och undersökningen fortgår.

Skolans arbetsplan för arbetet med Pennvässaren från F-6.
Skolans pedagogiska bokslut 2006, sid 7 och framåt.
Om projektet Språklinan 2008.
Sammanfattning av kompetensutvecklingen/Pennvässaren.

Kontaktperson: Rektor Sonja Sävås
sonsav@edu.gislaved.se

Tel: 0371-81272  Mobil: 070 667 54 33

C-uppsats

Metodiken i Pennvässaren har prövats och utvärderats

Carola Siekas på grundskollärarprogrammet
vid Luleå tekniska universitet, skrev C-uppsats - 2003.
"Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg"

Läs sammanfattning.
Läs uppsatsen.

kursdeltagare-svartvitt2.jpg

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications