Makete-metoden

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

 

cirkell-nytt-ml_122k.jpg
Bild:
© Veronica Grönte & Argument Förlag
Teckning Tomas Karlsson

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.

Språkutveckling genom berättelen

Sedan början av 90-talet har jag ägnat mig åt att försöka förstå dramaturgins regelverk - dess mysterium. Med filmens dramaturgi som utgångspunkt har jag skapat ett batteri av berättar- och skrivövningar för att försöka förenkla arbetet med läs- och skrivproceduren, först och främst med tanke på lärare och elever i skolan.

Ny metod?

Många deltagare på lärarfortbildningar har genom åren menat att arbetssättet är NYTT och att denna "metod" borde ha ett namn. Här finns en beskrivning av metodik och övningar som förklarar hur "berättandets grammatik" fungerar.

penna_175k.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Berättandets grammatik - för alla

Att materielet visat sig fungera bra för både yngre och äldre elever i skolan - och även för att utveckla det fria berättandet i förskolan, har gjort mig väldigt glad.


"Dramaturgin är berättandets grammatik och förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. För den naturbegåvade berättaren är dramaturgins logiska system en omedveten självklarhet på samma sätt som strukturen är i vårt modersmål, där formläran och meningsbyggnaden upplevs så naturlig att den bli besvärlig att förklara.

Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny otrampad mark. Dramaturgin öppnar dörren till den berättarförmåga som redan finns inom varje människa, den talang som väntar på att släppas ut i det fria.

Hur får vi barn och ungdomar att vilja berätta och skriva? Kanske genom att visa hur man gör!"   Ur Pennvässaren sid 11

Steg för steg

Makete-metoden presenterar förslag på hur vi steg för steg kan locka fram vår inneboende berättartalang. Med hjälp av en fast struktur i arbetsgången och tydligt avgränsade övningar skapas en trygghet som underlättar när vi vill konstruera berättelser, muntligt eller sceniskt framförda, skrivna eller filmade.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren.
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Matematik - Geometri

Berättelsens dynamiska och flexibla struktur är uppbyggd efter ett matematiskt, geometriskt system. Den "befolkade" kurvan ovan visar hur den naturbegåvade berättaren spontant meddelar sin historia.

Formen viktigare än innehållet?

Många författare, teater- och filmskapare menar att det inte är lyckosamt att börja strukturera sin historia efter dramaturgins regelverk för tidigt i processen - och visst kan det ligga något i farhågan att formen då blir viktigare än innehållet. Men, min erfarenhet av barns och vuxnas skrivprocedur är att dramaturgins struktur underlättar och lockar fram fantasin till berättelsebygget.

Kanske är detta vad som kännetecknar Makete-metoden allra mest - att berättarverktygen presenteras och används redan på idéstadiet.

Metoden fanns från början förklarad i kompendierna SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar/ Divendo förlag 1997-2000 men presenteras sedan 2002 i handledningen Pennvässaren /Argument förlag.

Tack!

Kunskap, tankar och idéer behöver utbytas för att kunna omsättas till praktiska verktyg - och verktyg behöver testas, justeras och finslipas för att fungera bra. Många är ni som har varit - och är - med under denna process, till inspiration, hjälp och stöd. Ett stort, och varmt tack till er alla - kollegor, elever, kursdeltagare, uppdragsgivare, föräldrar, bror och svägerska, ex-sambo, vänner, samarbetspartners, webbkonsult och sist men inte minst Argument förlag.

Vad betyder Makete?

Makete är en sammansmältning av orden Maluma och Takete.

Vad är Maluma och Takete?

Begreppen är skapade av den tyske gestaltterapeuten Wolfgang Köhler som 1929 undersökte hur människor från olika kulturer och språkgrupper associerade till två symboler som han skapat och gett namn - Maluma och Takete.

huvudkaraktr178_1.jpg
Bild: Maluma
(Lumumma) och Takete/Makete-metoden/Pennvässaren

Det visade sig att oavsett varifrån försökspersonerna kom i världen tolkade de symbolerna på samma sätt. De valde namnet Maluma för den mjuka figuren och Takete för den hårda. Läs mera om symbolerna.

Wolfgang Köhler & Ola Olsson

Wolfgang Köhler gav ut boken Gestalt Psychology 1929. Dramaturgen Ola Olsson har infört symbolerna i den svenska dramaturgin som en hjälp att förstå de två krafter som kämpar mot varandra i den dramatiska berättelsen. Ola Olsson förändrade Maluma till Lumumma.

Egna tankar och teorier

Den grundförståelse av Lumumma och Takete som jag fick presenterad under min kurs i dramaturgi var en förklaring av "det onda" och "det goda" och behovet av att båda delar behövs för att skapa en väl sammansatt karaktär. På olika sätt har jag genom åren sökt information om Maluma och Takete och hur dessa symboler skulle kunna användas för att förklara berättelsens och livets dramaturgi. Men, har inte hittat något. De tankar och illustrationer kring symbolerna som jag presenterar är därför helt och hållet mina egna tolkningar. Läs mera om mina visioner kring arbetet.

Pennvässaren:
sid 82 - Lumumma och Takete 
sid 84 - Saftimprovisation / övn 26
sid 91 - Hitta Lumumma och Taketekaraktärer i berättelser / övn 29
sid 134 - Lumumma och Takete på bussen / övn 134
sid 130 - Lumumma och Taketestämning i olika miljöer / övn 47
sid 163 - En karaktärs positiva och negativa tankar - bildkort / övn 59
sid 308 - Balans och obalans

Kopieringsunderlag finns till flera av övningarna.

Författarskola - en kurs i skrivandets hantverk

Läs om upplägget av författarskolan här.

Makete-metodens material och upphovsrätten?

Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Skrivboken.nu

Bli provmedlem utan kostnad på Skrivboken.nu - en författarskola för alla åldrar.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.


© Text och bilder Veronica Grönte 2002 och 2007

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications