Livskunskap

Skulle filmens dramaturgi kunna fungera som en spegel för våra liv? Vad har filmdramaturgin att tillföra samtalen kring vår livslängtan och våra drömmar - när vi söker sanningen om oss själva, när vi vill hitta hem?

Samtal 

I ett klassrum kan det uppstå en varm och härlig samhörighetskänsla som öppnar möjligheter för reflektion och samtal kring livsfrågorna. Men - om samtalet närmar sig den privata sfären kan det innebära att den enskilde upplever sig utsatt och skyddslös.

När vi vill samtala om det jobbiga och svåra och känner oss osäkra på hur vi ska närma oss ämnet, öppnar berättelsen en dörr. Vi kan relatera till en karaktär i en berättelse som vi själva skapat - eller till karaktärer i en bok eller en film vi upplevt tillsammans.

befolkad_kurva_2093.jpg

 

 

 

 

 

 

 Bild: Den befolkade utvecklingskurvan. Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag

Dramaturgins struktur, karaktärer och begreppsapparat kan hjälpa oss att fördjupa samtalet på ett personligt plan - och vi behöver inte bli privata, om vi inte önskar det.

Filmens och livets dramaturgi

Den "befolkade" utvecklingskurvan hjälper oss att se oss själva tillsammans med de andra. Huvudkaraktären, skurken/förstöraren och hjälten/hjälparen agerar utifrån sina olika önskningar och mål. Läs en förenklad sammanställning av dessa karaktärers speciella funktion i berättelsen.

Huvudkaraktären vill göra "det goda" och vill nå sitt mål.
Skurken/förstöraren/fienden vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål.    
Hjälten/hjälparen/vännen vill underlätta för huvudkaraktären att nå målet.  

Populärfilm

Populärfilmen ger skolan oandade möjligheter till samtal om angelägna frågor. Varje filmberättelse, varje actionfilm, skräckfilm eller romantisk komedi rymmer livets stora angelägenheter - tydligt gestaltade eller gömda under ytan. Vi vuxna får hjälp att lära känna både våra egna och våra elevers tankar och liv utifrån det som sker i filmen när vi samtalar om karaktärerna, om deras inbördes förhållanden och problematik, om glädjen och smärtan.

Konflikt

Vi kan med berättelsen som hjälp börja ana vad en konflikt är, hur den uppstår och vilken del vi själva har när vi är inblandade i en. För att närma oss konfliktens inre väsen, kan pröva att flytta runt spelpjäserna, karaktärerna i dramat, och låta dem byta roller med varandra. När vi på detta sätt ser berättelsen utifrån nya perspektiv närmar vi oss en förståelse.

Karaktärer

Om vi gör skurken/förstöraren till huvudkaraktär, den som vill göra "det goda", den som ropar "Hjälp mig!", vad händer då med de andra karaktärernas positioner? Vem blir hjälte/hjälpare och vem blir skurk/förstörare?

När vi undersöker skurkens/förstörarens problematik genom att göra henne till huvudkaraktär, kanske vi kan börja ana varför hon beter sig som hon gör. Kanske kan vi förstå att hennes drivkraft i grund och botten handlar om längtan efter kärlek - precis som hos oss själva. Kanske kan vi identifiera oss med henne? Kanske kan vi bli mindre benägna att döma och avvisa när vi förstår hur komplexa vi människor är - och så lika varandra i vår livslängtan, vårt sökande efter kärlek och tillhörighet.

Vi kan använda populärfilm, skönlitteratur eller klassiska sagor i våra samtal. Kanske kan berättelser från gamla och nya testamentet komma till nytta för att bättre förstå våra mänskliga dilemman?

Personligt och privat

Populärfilmen är oslagbar när det gäller att fånga och beröra våra elever idag och vi kan med hjälp av filmen - som min kollega Fredrik Holmberg brukar uttrycka saken - "lyfta ut problematiken i klassrummet, men låta det privata stannar kvar på vita duken". Detta förhållningssätt skapar trygghet för alla.

Vid behov av kompetensutveckling kring hur populärfilmen kan användas i skolan, kontakta Fredrik Holmberg. Fredrik arbetar på Filmpedagogerna i Göteborg.

 

Materiel och webbsidor som Fredrik Holmberg har koppling till:

bergramplatta

Berättandets grammatik
Föreläsningen  består av fyra delar:
• Drama
-  berättelsemaskinen och dramaturgi
• Karaktärer
- grundinstrumenten i orkestreringen
• Innehåll
- formuleringsnivåer. Underbart är kort, långt, eller mitt emellan
• Stil och Genre
- visuella tilltal och det vidgade textbegreppet

Se och lyssna till föreläsningen.

reklamfilmen_ny30k.jpg

Reklamfilmens fantastiska värld
Läromedlet är skapat av Fredrik Holmberg och Johan Holmberg. DVD med handledning. Materielet finns att provsmaka på multimediabyråns hemsida.

Film i klassrummet

Filmpedagogerna har skapat sajten Film i klassrummet.
En guldgruva för alla som vill se film, prata film eller göra film i skolan.
Klicka här för att komma direkt till filmerna.
_____________________________________________________________

Hur hittar jag en lämplig film att visa?
Förslag på filmer att visa i skolan finns på Filmpedagogernas hemsida.

Elevföreläsningar och fortbildning för lärare
Filmpedagogerna håller elevföreläsningar och lärarfortbildningar i bla filmanalys/dramaturgi.
Fredrik Holmberg, Johan Holmberg och Mikael Kowalski

Filmpedagogik.nu
Filmpedagogik.nu är en ideell förening med uppgift att stimulera och sprida film- och mediapedagogisk verksamhet genom att arbeta med information, filmpedagogiska frågor och opinionsbildning.  Här finns även kontaktuppgifter till varje regionalt resurscentrum för film, som finns till för att underlätta skolbioverksamheten i kommunerna. Klicka på "Medlemmar". Läs mer.

Pennvässaren
sid 260 - Dramaturgin och livsprocessen
sid 308 - Några dramaturgiska begrepp
sid 320 - Dramaturgins utvecklingskurva

sid 337 - Lyssna på radioteater / övn 94
sid 339 - Se en film / övn 95
sid 295 - Analysera en bok

sid 249 - Milton Starks utvecklingstrappa 
sid 248 - Utvecklingstrappa till berättelsen "Pelles nya kläder"
sid 252 - Analysera ett steg i utvecklingstappan, en del i filmen / övn 78

Till flera av övningarna finns kopieringsunderlag

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om hur du kan använda MaketeMetodens material och vad upphovsrätten innebär.
Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications