aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berätta! • Skriv! • Filma!

Välkommen! Denna hemsida presenterar Makete-metoden i Pennvässaren. Förslag på berättar- och skrivövningar som hjälper oss att steg för steg locka fram, medvetandegöra och utveckla vår inneboende berättartalang.

pennvassaren paket fril

För alla

Webbsidan är i första hand skapad med tanke på skola och undervisning, men materialet som finns att hämta här passar alla. Författarskolan är utan kosntad och sammanfattar en hel del av skrivövningarna. På communityn www.skrivboken.nu ges även respons på texterna. En skrivarkurs eller fortbildning verkliga livet ger dessutom personlig vägledning.

Tidningsartiklar mm

pdfLärarförbundets tidning ALFA 3 oktober 2012

pdfÖstgötakorrespondenten19 oktober 2011

pdfGrundskoletidningen/Handledarskap Vår 2011

pdfArgument Förlag Höst 2011

pdfUtvärdering av fortbildning Höst 2011

C-uppsats - Luleå tekniska universitet 2003

Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg /Carola Siekas
Metodiken i Pennvässaren är utgångspunkten.

Sammanfattning:
"Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som hände med strukturen i elevernas berättelser efter att de hade fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg. Undersökningen genomfördes i en årskurs fem med 14 elever, varav 7 var flickor och 7 var pojkar. Eleverna skrev två berättelser var. Undersökningen började med att varje elev skrev en berättelse. Lektionerna som följde bestod av dramatiserande, fantiserade och skrivande. Vid olika lektioner låg fokus på olika byggstenar i berättelser. Eleverna fick använda en textanalys som synliggjorde den dramatiska berättelsens byggstenar.

Textanalysen användes sedan som disposition till den andra berättelsen som eleverna skrev. Jag textanalyserade elevernas berättelser och fann att såväl enskilda elever som den utvalda gruppen i stort utvecklade sina berättelser. Alla lektioner bidrog till resultatet. […] Eleverna lärde sig hur de skulle bygga berättelser."

Bok och webb

Hemsidan är ett komplement till skrivhandledningen Pennvässaren/Argument Förlag. Communityn Skrivboken.nu är Pennvässaren på webben - för lärare och elever, men på samma gång för var och en som vill utveckla sitt skrivande.

Konflikt_500x211

Bild: Konfliktens ursprung. Ur Pennvässaren. © Veronica Grönte & Argument Förlag

Kurser och fortbildning

Makete-metoden används i skola och förskola och på skrivarkurser för allmänheten.
Skrolla ner för att läsa mera om fortbildning i skolan.
Läs referenser från skolan och från skrivarkurser.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse i svenska.

Skrivboken

Dramaturgi

Utgångspunkten är dramaturgin, berättandets grammatik.
Läs en sammanfattning av Makete-metoden.  
Läs om elevers ökade måluppfyllelse.
Läs om Författarskolan och Skrivboken.nu.

 

Klicka för att läsa mer om Pennvässaren Läs mer om

Pennvässaren

Bildkort och kopieringsunderlag underlättar arbetet med metoden

Tillbehör:

Bildkort och kopieringsunderlag som underlättar arbetet tillsammans med barn och elever finns att köpa hos Studentlitteratur.


 

 

Klicka för att läsa häftet på webben. Skolprojekt Linné är en del av Linnéjubileet 2007 I idéhäftet Berättarteknik finns Makete-metoden sammanfattad.
Berättelsernas huvudkaraktärer är alla hämtade från naturen.

Häftet är utgivet av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet.

Idéhäftet är en del i Skolprojekt Linné.
Läs häftet på webben.
Beställ idéhäftet här.

 

 

veronica

Veronica Grönte

Telefon:
036 - 16 96 67
073 - 90 12 12 5
E-post:
veronica@makete.se

Veronica Grönte

Är grundskollärare. Sedan början av 90-talet har jag sökt lära känna dramaturgins värld, och har utifrån denna kunskap utvecklat en metodik som underlättar konstruktion och analys av berättelser.

Arbetssättet har fått ett namn. Makete-metoden.

Metoden fanns från början förklarad i kompendierna SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar/ Divendo förlag 1997-2000 men presenteras sedan 2002 i handledningen Pennvässaren, utgiven av Argument förlag.

För pedagoger inom barn- och ungdomsskolan leder jag fortbildningskurser och för allmänheten håller jag skrivarkurser.

Här presenterar jag tillsammans med Argument Förlag material och övningar som kompletterar och underlättar arbetet med Pennvässaren.

 

Processinriktad kompetensutveckling - grundkurs

Berättelsen – till glädje och kunskap

Målgrupp: Lärare och elevassistenter inom hela barn- och ungdomsskolan samt särskolan.

Plats: Kursen erbjuds i Jönköping eller på önskad ort.

Omfattning: 6 halvdagar under ett läsår.

Illustration: Den dramatiska berättelsen kan liknas vid en hinderbana
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan. Ur Pennvässaren.
© Veronica Grönte & Argument Förlag

En dramatisk berättelse kan liknas vid en hinderbana. Huvudkaraktären är löparen som vill ta sig från start till mål och arbetar sig igenom hinder på vägen. Publiken väntar andlöst – hur ska det gå?

Filmdramaturgins principer gör det möjligt för alla att planera och bygga upp en spännande berättelse eller spelfilm från början till slut. Vi bygger berättelsen kring fiktiva karaktärer skapade utifrån vår fantasi eller karaktärer sombyggs upp utifrån fakta i SO- eller NO-ämnen.

Retorik och filmdramaturgi avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att beröra sin publik. Genom att vi lär oss förstå berättelsens "grammatik" får fantasin en skjuts och vi når fram med vårt budskap. Dramaturgins verktyg är användbara för 7-åringen som vill skapa en berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats.

Illustration: Myrans väg blir till en spännande berättelse
Bild: Den röda tråden.
© Veronica Grönte & Skolprojekt Linné Idéhäfte 1 - Berättarteknik

Fakta blir spännande berättelse

Genom lärarens berättelser eller under elevens egen ”forskning”, omvandlas fakta till historier som berör. Berättelser om skräddaren som vill gå till sin sjö, björken som behöver vatten, broccolin som vill ta sig genom kroppen , kungen som vill abdikera eller avloppsvattnet som vill bli rent igen väcker känslor till liv. Det vi känt, det minns vi!

Illustration: Den spännande berättelsens hinderbana
Bild: Konfliktens ursprung. Ur Pennvässaren.
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Kursinnehåll:

Kursen varvas med föreläsning och korta lekfulla skrivövningar med textsamtal. Arbetsmetoderna är enkla att anpassa till alla åldersgrupper och kan användas direkt i klassrummet och i barngruppen. Inga förkunskaper krävs.
Läs en sammanfattning.

Under kursen arbetar vi med berättar- och skrivövningar där vi:

Illustration: Huvudkaraktärens väg genom berättelsen Illustration: Spelplaner och bildkort används för att få fart på fantasin

Referenser

- Med filmens berättarteknik som grund har Veronica Grönte utarbetat en metod - eller snarare ett förhållningssätt - och ett materiel, som utgår från barns och ungdomars behov att finna trygghet i att behärska språket - deras viktigaste redskap.
(Christer Sjöberg, handläggare, Kommunförbundet Jönköpings län 1998)

- Jag har inte tidigare funnit dramaturgin beskriven på ett så strukturerat och lättillgängligt sätt som i Veronica Gröntes handledning.
(Rolf Uno, regissör/skådespelare - Konstnärlig ledare för barn- och ungdomsteatern vid ”Smålands musik och teater” 1998)

- [...] I Veronica Gröntes material fann jag äntligen ett verk som har en klargörande och tydlig struktur. Där presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter.
Materialet är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.
I fortbildningskompendiet, finns en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
(Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola 1998)

Artikel och uppsats

 • konkretiserar den spännande berättelsens struktur.
 • poängterar huvudkaraktärens väg genom berättelsen.
 • placerar berättelsens röda tråd i en cirkel.
 • skapar och lär känna karaktärer innan vi börjar berätta om dem.
 • använder karaktärsschema för att skapa fiktiva eller verkliga karaktärer.
 • förklarar berättelsens motsatta krafter med hjälp avLumumma och Takete
 • undersöker konfliktens funktion och hur den uppstår.
 • låter läsaren lära känna karaktärerna genom deras handlingar.
 • förstår att spännande händelser skapas med hjälp av hinder och lösningar.
 • jämför filmens uppbyggnad med klassiska sagor och berättelser.
 • presenterar modeller för att grovplanera korta berättelser och filmer.
 • använder enkla frågor för att samtala om och utveckla en planering.
 • presenterar modeller för att grovplanera längre berättelser.
 • använder bildkort och spelplaner för att sätta fart på fantasin.
 • betonar undertextens betydelse och hur denna kan utformas.
 • upptäcker hur berättelsen blir ett pedagogiskt verktyg i SO- och NO-ämnet.
 • analyserar korta berättelser och filmanalys-allman.
 • spontanskriver med hjälp av bildkort kombinerade med ord.
 • ”skriver av” bilder och filmklipp och får texter som berör.
 • gestaltar ögonblick - målar bilder med ord.
 • skriver inre monologer och ger respons på dem.
 • ger beskrivande respons på varandras texter utifrån dramaturgins begrepp.
 • tar hjälp av filmens dramaturgi för att bättre förstå vår egen livsberättelse.
 

Halvdags-seminarium

Prova på metod, idéer och material som du kan använda direkt i klassrummet.

Målgrupp: Lärare och elevassistenter inom hela barn- och ungdoms- och vuxenskolan samt särskolan.

Plats: Se aktuella kurser. Seminariet kan även förläggas på önskad ort.

Omfattning: 3 timmar

Moment under seminariet:

 • Dramaturgins grunder
  Vad har den klassiska berättelsen och den moderna filmen gemensamt?
 • Konflikten
  Hur skapas spänning?
 • Karaktärerna i berättelsen och filmen
  Hur skapar vi trovärdiga karaktärer?
 • En berättelse med början, mitt och slut
  På vilka olika sätt kan vi grovplanera en berättelse?
 • Att gestalta miljö och karaktärer
  Hur kan vi formulera texter som berör genom att ”skriva av” bilder?

Detta seminarium är praktiskt, konkret och lustfyllt. Föreläsning varvas med diskussion, småprat och deltagarnas provsmakning på lekfulla berättar- och skrivövningar, lätta att anpassa till alla åldersgrupper. Inga förkunskaper krävs.

 

 

Samarbetspartner

foto_fredrik_141x175.jpg

Fredrik Holmberg

Telefon:
031 - 12 10 90
0736 - 82 75 13
E-post:
fredrik@ filmpedagogerna.se

Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg är gymnasielärare och filmvetare. De senaste 15 åren har han undervisat om film och under drygt 10 år hållit kompetensutvecklingskurser, skrivit artiklar och handledningar.

Tillsammans med Johan Holmberg har han skapat läromedlet Reklamfilmens fantastiska värld i samarbete med reklambranschen och Konsumentverket.

reklamfilmensvarld_99x143.jpgReklamfilmens fantastiska värld i en ny upplaga med över 40 nya reklamfilmer.

Materialet finns att köpa hos Konsumentverket, se ett smakprov eller läs mer på www.filmpedagogerna.se »
fredrik_holmberg_forelaser

Film i klassrummet

Filmpedagogerna, där Fredrik ingår, har skapat sajten Film i klassrummet.
En guldgruva för alla som vill se film, prata film eller göra film i skolan.
Klicka här för att komma direkt till filmerna.

 

Gemensamma kurser

Sedan 2003 har jag tillsammans med Fredrik Holmberg ansvarat för processinriktade kurser. Vi har även lett fristående seminarier på många orter. Fortbildningens innehåll är praktisk och konkret. Föreläsning, filmklipp och kortfilmer varvas med deltagarnas provsmakning på lättsamma övningar kring berättande, skrivande och filmanalys. Arbetsmetoderna är enkla att anpassa till alla åldersgrupper och kan användas direkt i klassrummet och i barngruppen. Inga förkunskaper krävs.

 

Kurs nr 4Processinriktad kompetensutveckling

Berättelsen om film, medier och skrivande
- Det vidgade textbegreppet på riktigt -

Processinriktad kurs i Jönköping eller att beställa till önskad ort. Kursinnehållet kan även skräddarsys efter de behov som finns.

Bara genom att jämställa alla de språk och medier vi använder oss av kan vi tillämpa det vidgade text- och språkbegreppet och skapa en tidsenlig undervisning. Detta synsätt gör elevernas idag ofta dolda språkkompetens tydlig och tillgänglig i traditionell språkundervisning.

Retorik och filmdramaturgi avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att nå fram med sitt budskap. Genom att vi lär oss förstå berättelsens ”grammatik” får fantasin en skjuts. Dramaturgins verktyg är användbara både för 7-åringen som vill skapa en berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats.

Röster från tidigare kursdeltagare:

— Den bästa kurs jag någonsin gått. Kommer att ha nytta av den här kursen under lång tid framöver. Ni är båda två medryckande och väldigt kunniga. Tack för att ni startade kursen!
(Lärare skolår 7-9)

— Bra struktur - genomgångar som varit kopplade till det praktiska arbetet. Bra val av filmer. Roligt att få film i ”läxa”. Har haft enormt stor nytta av kursen och det har märkts hos eleverna. Föreläsningen med ”start”- ”hinder” - ”mål” arbetar jag fortfarande med. Mycket bra, rolig, intressant, stimulerande kurs!
(Bildlärare skolår 7-9)

— Är mycket nöjd med kursen! Jag kommer att jobba mycket med det jag nu lärt mig. Mitt mål är att både filma och skriva med klassen. Jag kommer också att använda mig av filmen i undervisningen. Hoppas på en fortsättning framöver.
(Lärare skolår 1-4)

— Bra föreläsare med goda kunskaper. God balans mellan film och skrivande. Förstår att detta ämne, dramaturgin, måste får ingå i vår framtida skola och utbildning. Detta måste bli en baskunskap.
(Rektor)

— Jag har blivit mycket yngre sedan jag började den här kursen!
(Lärare skolår 7-9)

Artikel:

Utvärderingar:

Omfattning: 8 halvdagar fördelade på två terminer.

Målgrupp: Pedagoger och elevassistenter inom hela barn- och ungdoms- och vuxenskolan samt särskolan.

Plats: Jönköping eller önskad ort.

Kursinformation:

 1. Filmanalys - dramaturgins grunder (film/Fredrik och skrivande/Veronica)
  Hur är den spännande berättelsen uppbyggd?
  Vi konkretiserar den spännande berättelsens uppbyggnad.
  - poängterar huvudkaraktärens väg genom berättelsen.
  - undersöker konfliktens funktion och hur den uppstår.
  - ser hur spännande händelser kräver problem och lösningar.
  Vi upptäcker hur berättelsen blir ett pedagogiskt verktyg i SO- och NO-ämnet.
 2. Karaktärerna i berättelsen och filmen (skrivande)
  Symbolerna Lumumma och Takete hjälper oss att ge form åt väl sammansatta karaktärer.
  Vi skapar trovärdiga rollfigurer i karaktärsschema.
 3. Sagor och myter(film)
  Vårt behov av klassiska berättelser och medieinnehåll. Hur ser klassikerna ut i modern klädedräkt? Den optimala pedagogiken.
  Biobesöket är en av vår tids riter, fyllt av förväntningar. I filmer möter vi gamla myter och sagor i nya former och versioner.
 4. Hur skapas en berättelse med början, spänning och slut? (skrivande)
  På vilka olika sätt kan vi grovplanera en berättelse?
  Vi presenterar hinderschema, dramaturgisk kurva och utvecklingstrappa att planera berättelsen i.
 5. Action och skräck, genrebegreppet (film)
  Genrebegreppet. Glidningar och stilförändringar inom viktiga genrer. Genrefilmens funktioner och betydelser för i första hand barn och unga.
 6. Att gestalta miljö och karaktärer (skrivande)
  Hur kan vi skapa undertext genom att ”skriva av” filmklipp?
  Vi betonar undertextens betydelse och hur denna kan utformas.
  - Närläser och "skriver av” filmsekvenser.
  - Ger positiv konkret respons på varandras texter utifrån dramaturgins begrepp.
 7. TV-serier och såpor samt melodram (film)
  På de sex vanligaste TV kanalerna i Sverige visas varje vecka ca 140 olika TV-serier och såpor. Varför är de så lockande? Stil och tematik i en föränderlig mediesituation. Eviga berättelser i nya genrer och medieformat.
 8. Litteratur och Shakespeare (film/Fredrik och skrivande/Veronica)
  Boken var bättre! Film är kostsamt och därför filmatiserar man gärna litterära förlagor som man vet att många vill se. Vad kan man göra i film som inte går att göra i en roman? Och omvänt. Shakespeare är fortfarande den mest filmade författaren. Hur kommer det sig? Och hur ser dessa filmer ut? Vi sammanfattar kursen genom att planera en längre berättelse utifrån dramaturgins hållpunkter och begrepp.
 

Kurs nr 3Halvdags-seminarium

Prova på metod, idéer och material som du kan använda direkt i klassrummet.

Målgrupp: Pedagoger och elevassistenter inom hela barn- och ungdoms- och vuxenskolan samt särskolan.

Plats: Seminariet kan förläggas på önskad ort.

Omfattning: 3 timmar

Moment under seminariet:

 • Kortfattad filmanalys - dramaturgins grunder:
  Hur slipar vi det naturliga berättandet?
 • Den klassiska berättelsen och den moderna
  Hur är den spännande berättelsen uppbyggd?
 • Karaktärerna i berättelsen och filmen
  Hur skapar vi trovärdiga karaktärer?
 • En berättelse med början, mitt och slut
  På vilka olika sätt kan vi grovplanera en berättelse?
 • Att gestalta miljö och karaktärer
  Hur kan vi formulera texter som berör genom att ”skriva av” filmklipp?

Detta seminarium är praktiskt, konkret och lustfyllt. Föreläsning, filmklipp och kortfilmer varvas med deltagarnas provsmakning på lekfulla berättar- och skrivövningar, lätta att anpassa till alla åldersgrupper. Inga förkunskaper krävs.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

 
Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications