Referenser

"Med filmens berättarteknik som grund har Veronica Grönte utarbetat en metod - eller snarare ett förhållningssätt - och ett materiel, som utgår från barns och ungdomars behov att finna trygghet i att behärska språket - deras viktigaste redskap."
Christer Sjöberg, handläggare, Kommunförbundet Jönköpings län - 1998

"Jag har inte tidigare funnit dramaturgin beskriven på ett så strukturerat och lättillgängligt sätt som i Veronica Gröntes handledning."
Rolf Uno, regissör/skådespelare - Konstnärlig ledare för barn- och ungdomsteatern vid ”Smålands musik och teater” - 1998

"Lärare med lång yrkeserfarenhet menar att detta är en kompetensutveckling man sökt efter under många år men inte funnit förrän nu. "Hur fick du tag på henne?" frågar de mig som om de nu äntligen hittat den hemliga koden - "Sesam öppna dig".
Hanna Lönegård - rektor Norrevångsskolan, Eslöv - 2010  /  Läs hela referensen här.

Ökad måluppfyllelse / grundskola F-6 / Gislaved 2008

Läs om Lgr 11 och de nya kunskapskraven i svenska

skolgardengislaved.jpg

All pedagogisk personal på Sörgårdsskolan F-6, Gislaveds kommun,
har genomgått den processinriktade kompetensutvecklingen:
"Filmens dramaturgi som hjälpmedel när vi berättar".
Sex halvdagsträffar under låsåret 2005 - 2006.
En uppföljande träff varje läsår.

Lärarnas tro på metodiken i Pennvässaren
och deras uthållighet i arbetet har gett resultat.

Sedan 2005, cirka 60 minuter varje vecka,
har eleverna i årskurs F-6 arbetat med metodiken.

Resultat

Fler elever än tidigare, lyckas nu hålla sig
till en röd tråd i sina berättelser,
trots att deras texter blivit längre.

Analys av nationella provet i år 5

Bedömningen av de nationella proven i svenska har skett på följande sätt:
I smågrupper har lärarna läst och analyserat det fria skrivandet,
samt gjort en gemensam bedömning. Analysgrupperna har arbetat
med samma textfokus under de tre år som analysen pågått.
Elevantal, cirka 50.

Undersökningen är ännu inte vetenskapligt bekräftad.

Elever som skrev berättelse med fler än 350 ord:
2005 - 2 % (1 elev)
2008 - 36 %

Elever som hade en röd tråd i sin berättelse:
2005 - ? %
2007 - 66%
2008 - 76 %

Elever som använde sig av utbyggda substantiv:
2005 - ? %
2006 - 21%
2007 - 48%
2008 - 80%

Arbetet och undersökningen fortgår.

Skolans arbetsplan för arbetet med Pennvässaren från F-6.
Skolans pedagogiska bokslut 2006, sid 7 och framåt.
Om projektet Språklinan 2008.
Sammanfattning av kompetensutvecklingen/Pennvässaren.

Kontaktperson: Rektor Sonja Sävås
sonsav@edu.gislaved.se

Tel: 0371-81272  Mobil: 070 667 54 33

C-uppsats

Metodiken i Pennvässaren har prövats och utvärderats

Carola Siekas på grundskollärarprogrammet
vid Luleå tekniska universitet, skrev C-uppsats - 2003.
"Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg"

Läs sammanfattning.
Läs uppsatsen.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse i svenska.

kursdeltagare-svartvitt2.jpg

Röster från lärare

Lärare - förskola/förskoleklass - 2006
Läs referenser.

Lärare - skolår 1-7 - 1988-2006
Läs referenser.

Lärare - skolår 8-9, gymnasieskola & vuxenutbildning - 1988-2006
Läs referenser.

Lärare - specialundervisning - 2008
Läs referenser.

kursdeltagare-svartvitt.jpg

Röster från elever

Elever vid Åsarps och Kinnarps skolor,
vars lärare deltagit i kompetensutveckling uttalar sig - 2000.
Läs elevernas reflektioner kring arbetet.

Röst från rektor

Rektor Mariann Fogelberg, Bredaryds skola,
Värnamo kommun, deltog i kompetensutveckling - 2004.
Läs refererens.

Tidningsartikel

Kursdeltagare skrev artikel i tidningen Datorn i Utbildningen - 2006.
Läs artiken "Spelfim vässar pennan".

kursdeltagare-svartvitt3.jpg

Röster från kursdeltagare - allmänheten

- Jag trodde inte att jag skulla våga skriva men nu känns det som om jag både kan och vill. Genom enkla övningar har jag kommit loss. Många skratt dessutom! - Tack!
(Egen företagare)

- Jag kommer att ha nytta av dramaturgin när jag förbereder predikan.
(Blivande präst)

- Jag har överträffat mig själv flera gånger om!
(Lärare)

- "Hela mitt liv har skrivandet varit ett naturligt uttryckssätt för mig. Uppsatser och brev har varit roliga sysslor. Men det har stannat vid det. För ett år sedan dristade jag mig till att delta i en skrivarhelg som Veronica ledde. Rädslan och hindren fick min hjärna att kännas som en kall, kokt potatis. Tankarna stod stilla tills Veronica intog rummet. Hennes erfarenhet som pedagog, hennes fantasi, inspiration, lekfullhet och humor är förlösande och det dröjde inte länge förrän jag var i full färd med att skapa. Huvudkaraktärer, miljöer och vändpunkter sattes på pränt. Och så läste vi för varandra, delade med oss och fick gensvar. Inga pekpinnar, inget tävlande, bara uppmuntran! Kursen blev min vändpunkt! Jag har äntligen kommit loss!"
(Åsa Hammarsten, Jönköping)

- Att få en struktur kring skrivandet har varit helt avgörande för att det ska kunna bli en bok av mitt material. Jag ser mina egna trevande försök som om jag försökt bygga ett hus utan ritning, arbetsbeskrivning och rätt verktyg, men med stora visioner och massor av energi. Det hade säkert blivit något som liknar ett hus, men ..... med dramaturgin som grund och karaktärsscheman, enneagram och struktur som ritning och arbetsbeskrivning går ALLT lättare, fortare och är mycket roligare.
Läs hela referensen här.

- En helt ny värld har öppnat sig för mig och det känns fantastiskt. Jag har verkligen hittat glädjen i att skriva och tron på att det går att skapa något som är läsvärt. Och detta tack vara Veronica och dramaturgin!  -  Jag har alltid älskat att skriva och har skrivit korta och långa berättelser som jag lagt i byrålådan. Jag har köpt några böcker om att skriva men de gav mig ingen skrivarglädje. Jag har också deltagit i en lyrikkurs men det fick mig att sluta skriva poesi. Strukturen kändes för betungande.  -  Så fick jag möjlighet att delta i några skrivardagar ledda av Veronica.
Läs hela referensen här.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications