Metodik som kan lugna

maskros7.jpg

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse i svenska.

Att finna sin motivation och lust

Att känna lugn - inte oro.

Beprövad erfarenhet visar att arbete i skolan som
har med film att göra ger vinster på olika plan.

En nära koppling till spelfilmen, dess struktur och gestaltning
lockar fram lusten att berätta och skriva.

maskros2.jpg

Film är lugnande

Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter
tycker ofta om att se film.
Spelfilm tycks skapa en avspändhet, ett inre lugn.
Det intensiva händelseförloppet och de snabba klippen
kan hindra att de egna impulserna oroar och stör.

I Pennvässaren jämför vi spelfilmens uppbyggnad
med det helt "vanliga" berättandet och skrivandet.
Elevernas förtrogenhet med filmens struktur och gestaltning
gör att de känner igen sig.
De förstår vad berättande och skrivande handlar om.
De känner sig begåvade.
Det är lugnande.

maskros3.jpg

Skolan - en del av livet

När eleverna presenteras den filmdramaturgiska begreppsapparaten,
får de bekräftat vad de redan vet om film.
De upplever att deras intresse och kunskap har ett värde.
De känner att det som sker i skolan är en del av deras eget liv.
Det är lugnande.

- Om eleverna inte känner igen sig själva i skolans texter
kan de utveckla en alienation inför läsandet och skrivandet.

Citat ur avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva Carina Fast, 2007

maskros4.jpg

Eleverna förstår vad de ska göra

Berättar- och skrivövningarna i Pennvässaren är tydligt avgränsade.
Eleverna förstår vad de ska göra.
Det är lugnande.

Uppgifterna är varken för enkla eller för svåra,
utan möter och utmanar varje elev på sin egen nivå.
Det är lugnande.

maskros5.jpg

Det räcker med fyra meningar

Uppgifterna tar oftast kort tid att utföra.
En berättelse kan bestå av fyra eller kanske tio meningar.

Att bli klar med sin berättelse inom rimlig tid
och samtidigt känna sig nöjd med resultatet,
är lugnande.

Med en gemensam begreppsapparat
blir textsamtalen meningsfulla och angelägna.

maskros6.jpg

Fokus på en sak i taget

Makete-modellen i Pennvässaren förkortar startsträckan för nybörjaren
genom att i inledningsskedet av berättandet fokusera på huvudkaraktären.
Vi frågar oss inte VAD berättelsen ska handla om.
Vi frågar oss i stället VEM berättelsen ska handla om.
Vi börjar med att skapa en huvudkaraktär UTAN att fundera över fortsättningen,
UTAN
att fundera över händelseförlopp, budskap, genre eller målgrupp.

Ur karaktären växer sedan konflikten fram,
och huvudkaraktären driver sig själv mot sitt mål.
Berättelsens framåtrörelse har startat.

Denna - lite bakvända arbetsgång - är en av
Pennvässarens/Makete-modellens grundbultar.

Att få ta en sak i taget...
Det är lugnande.

maskros8.jpg

Personligt men aldrig privat

Berättandet och skrivandet utgår från fiktiva karaktärer.
Detta bidrar till att arbetet aldrig upplevs påträngande eller privat,
men blir alltid personligt - och berör.
Det är lugnande.

maskros-svartvit.jpg

Textsamtal

Responsen kan med hjälp av dramaturgins begrepp
utvecklas till att bli mer och mer beskrivande,
mindre och mindre värderande.
Det är lugnande.

maskros-fro-3.jpg

Makete-modellen presenterar idéer om hur vi kan
berätta och skriva för att lära i alla ämnen.

Sammanfattning av metoden.
Praktisk handledning kring film och filmanalys.
Frågor att använda vid filmanalys.

Referens från lärare i resursskola

"Jag arbetade som lärare på en resursskola med elever som var skol-trötta och inte såg någon mening med traditionellt skolarbete. Veronica Gröntes skrivsätt, Makete-metoden, blev elevernas och min stora tillgång. De fick genom små strukturerade övningar tag i sin berättar- och skrivtalang. Alla i klassrummet även vi lärare skrev, berättandet blev lustfyllt och elevernas självförtroende växte.

Jag har återgått till klassundervisning och använder hennes metod i geografi, svenska och naturorienterade ämnen. Idén är att använda filmens välkända struktur och låta eleverna väva in nödvändig och utvecklande fakta i sina berättelser. Eleverna bygger därmed upp sitt eget läromedel genom att leta fakta, få struktur genom Makete-metoden och slutligen krydda med fantasi.

Eftersom eleverna ser mycket på film känner de igen sig i upplägget. Lektionerna blir roliga, resultatet bra och barnen upplever att de lyckas. Att skriva är inte längre något hinder för eleverna. Både eleverna och skolan uppnår sina mål."

Elisabet Grönte, specialpedagog, Svartåskolan, Aneby -08

maskros7.jpg

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om författarskolan utan avgift.
MaketeMetodens
författarskola. Helg- och sommarkurser i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications