Processinriktad kompetensutveckling

Berättelsen till glädje och kunskap - grundkurs

Målgrupp: Lärare och elevassistenter inom hela barn- och ungdomsskolan samt särskolan.

Plats: Kursen erbjuds i Jönköping eller på önskad ort.

Omfattning: 6 halvdagar under ett läsår.

Illustration: Den dramatiska berättelsen kan liknas vid en hinderbana

En dramatisk berättelse kan liknas vid en hinderbana. Huvudkaraktären är löparen som vill ta sig från start till mål och arbetar sig igenom hinder på vägen. Publiken väntar andlöst – hur ska det gå?

Berätta och skriva för att lära i alla ämnen

Filmdramaturgins principer gör det möjligt för alla att planera och bygga upp en spännande berättelse eller spelfilm från början till slut. Vi bygger berättelsen kring fiktiva karaktärer skapade utifrån vår fantasi eller karaktärer sombyggs upp utifrån fakta i SO- eller NO-ämnen.

Berättandets grammatik

Retorik och filmdramaturgi avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att beröra sin publik. Genom att vi lär oss förstå berättelsens "grammatik" får fantasin en skjuts och vi når fram med vårt budskap. Dramaturgins verktyg är användbara för 7-åringen som vill skapa en berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats. Arbetssättet har fått namnet Makete-metoden.

Illustration: Myrans väg blir till en spännande berättelse

Fakta blir spännande berättelse

Genom lärarens berättelser eller under elevens egen ”forskning”, omvandlas fakta till historier som berör. Berättelser om skräddaren som vill gå till sin sjö, björken som behöver vatten, broccolin som vill ta sig genom kroppen , kungen som vill abdikera eller avloppsvattnet som vill bli rent igen väcker känslor till liv. Det vi känt, det minns vi!

Konflikten-bild-harmoni

Kursinnehåll:

Kursen varvas med föreläsning, diskussion, småprat och korta lustfyllda skrivövningar. Arbetsmetoderna är enkla att anpassa till alla åldersgrupper och kan användas direkt i klassrummet och i barngruppen. Inga förkunskaper krävs.
Läs en sammanfattning.

Under kursen arbetar vi med berättar- och skrivövningar där vi:

Illustration: Huvudkaraktärens väg genom berättelsen Illustration: Spelplaner och bildkort används för att få fart på fantasin

Referenser

- Med filmens berättarteknik som grund har Veronica Grönte utarbetat en metod - eller snarare ett förhållningssätt - och ett materiel, som utgår från barns och ungdomars behov att finna trygghet i att behärska språket - deras viktigaste redskap.
(Christer Sjöberg, handläggare, Kommunförbundet Jönköpings län 1998)

- Jag har inte tidigare funnit dramaturgin beskriven på ett så strukturerat och lättillgängligt sätt som i Veronica Gröntes handledning.
(Rolf Uno, regissör/skådespelare - Konstnärlig ledare för barn- och ungdomsteatern vid ”Smålands musik och teater” 1998)

- [...] I Veronica Gröntes material fann jag äntligen ett verk som har en klargörande och tydlig struktur. Där presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter.
Materialet är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.
I fortbildningskompendiet, finns en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
(Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola 1998)

Artikel och uppsats

 • konkretiserar den spännande berättelsens struktur.
 • poängterar huvudkaraktärens väg genom berättelsen.
 • placerar berättelsens röda tråd i en cirkel.
 • skapar och lär känna karaktärer innan vi börjar berätta om dem.
 • använder karaktärsschema för att skapa fiktiva eller verkliga karaktärer.
 • förklarar berättelsens motsatta krafter med hjälp avLumumma och Takete
 • undersöker konfliktens funktion och hur den uppstår.
 • låter läsaren lära känna karaktärerna genom deras handlingar.
 • förstår att spännande händelser skapas med hjälp av hinder och lösningar.
 • jämför filmens uppbyggnad med klassiska sagor och berättelser.
 • presenterar modeller för att grovplanera korta berättelser och filmer.
 • använder enkla frågor för att samtala om och utveckla en planering.
 • presenterar modeller för att grovplanera längre berättelser.
 • använder bildkort och spelplaner för att sätta fart på fantasin.
 • betonar undertextens betydelse och hur denna kan utformas.
 • upptäcker hur berättelsen blir ett pedagogiskt verktyg i SO- och NO-ämnet.
 • analyserar korta berättelser och filmanalys-allman.
 • spontanskriver med hjälp av bildkort kombinerade med ord.
 • ”skriver av” bilder och filmklipp och får texter som berör.
 • gestaltar ögonblick - målar bilder med ord.
 • skriver inre monologer och ger respons på dem.
 • ger beskrivande respons på varandras texter utifrån dramaturgins begrepp.
 • tar hjälp av filmens dramaturgi för att bättre förstå vår egen livsberättelse.
Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications