Fortbildning - Förskolan

Fortbildning för förskolan & särskolan

782469_heart_shaped_leaf.jpg

Berätta för och tillsammans med barn!

Berättelser är viktiga för barns språkutveckling. Och det är kul att fantisera! Hur kan vi utvecklas i att skapa spännande berättelser för och tillsammans med barnen? Hur kan vi leka in barnens egna erfarenheter, tankar och känslor i berättelserna? Hur kan vi väva in kunskap om oss själva, naturen och samhället i historierna?

Utgångspunkt är dramaturgin - "berättandets grammatik" - verktyget som hjälper oss att nå fram med vårt budskap. Berätta muntligt, dramatisera, ritskriv en bok, bygg en flanosaga, skapa ett bildspel eller en kortfilm tillsammans.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den "befolkade" utvecklingskurvan/Makete-metoden/Pennvässaren

Konkreta idéer

Välkommen till ett seminarium där föreläsning blandas med lekfulla, praktiska övningar att använda direkt i barngruppen.Vi kommer bland annat att bekanta oss med ett litet djur och pröva ett enkelt sätt att skapa en berättelse som knyter samman känsla med kunskap.

Här presenteras några sätt för att bygga berättelser - muntligt, skriftligt eller digitalt.

• Berättelser om allt som kan fängsla små barn - Mariebo förskola i Jönköping.
• Berättelser om småkryp - Håksbergs skola.
• Berättelse skapad utifrån barns fria lek i skogen.
• Berättelser skapas med hjälp av bildkort.
• Filmberättelse om en maggot som förvandlas till fluga. Se filmen.
• Maggot blir fluga. Läs mera om hur enkelt det är att filma, tidningen Bi-lagan sidorna 14 och 15.

Idéhäfte

Vid seminarierna används Idéhäftet Berättarteknik. Idéhäftet sammanfattar berättarmetoden.
Häftet finns att beställa här.
Häftet finns även att läsa och skriva ut här.

Föreläsare

Veronica Grönte, lärare, med erfarenhet från barnomsorgen som fritidspedagog. Mångårig erfarenhet av att leda fortbildningar för alla lärarkategorier, från förskola till gymnasium. Författare till berättar- och skrivhandledningen Pennvässaren - Makete-metoden.

Var?

Processinriktad fortbildning och inspirationsdagar kan förläggas på önskad ort.

Röster från förskollärare - Aspens förskola i Hägersten

"Jag blev ivrig och glad av din föreläsning!"
"Jag har både fått skjuts och bekräftelse. Jag blev väldans förtjust i den röda tråden - med övertäckta hinder." 
"Det är så lätt att tänka sig berättelsen med hinder och lösningar."

"Idén med att låta barnen ta med sina leksaker in i sagan gillade jag."
"Fick nya idéer om hur jag kan använda fantasin (min egen och barnens) till samlingen."
"Jag har fått de verktyg som jag kände att jag saknade för att vårt berättande ska utvecklas. Nu ska jag hem och berätta på temat fiskar! Har fått grunden till vår karaktär och hur vi ska kunna gå vidare."

Ytterligare information

Vad är Makete-metoden? Läs en sammanfattning.
Fler referenser? Läs här.

Författarskola för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications