Det vidgade textbegreppet

filmrullebok003_2_2
Teckning © Tomas Karlsson - hämtad ut Pennvässaren/Argument Förlag


Det vidgade textbegreppet - på riktigt

Berättelsen om film, medier och skrivande

Processinriktad kurs i Jönköping eller att beställa till önskad ort. Kursinnehållet kan även skräddarsys efter de behov som finns.

Bara genom att jämställa alla de språk och medier vi använder oss av kan vi tillämpa det vidgade text- och språkbegreppet och skapa en tidsenlig undervisning. Detta synsätt gör elevernas idag ofta dolda språkkompetens tydlig och tillgänglig i traditionell språkundervisning.

Berättandets grammatik

Retorik och filmdramaturgi avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att nå fram med sitt budskap. Genom att vi lär oss förstå berättelsens ”grammatik” får fantasin en skjuts. Dramaturgins verktyg är användbara både för 7-åringen som vill skapa en berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats.

Röster från tidigare kursdeltagare:

— Den bästa kurs jag någonsin gått. Kommer att ha nytta av den här kursen under lång tid framöver. Ni är båda två medryckande och väldigt kunniga. Tack för att ni startade kursen!
(Lärare skolår 7-9)

— Bra struktur - genomgångar som varit kopplade till det praktiska arbetet. Bra val av filmer. Roligt att få film i ”läxa”. Har haft enormt stor nytta av kursen och det har märkts hos eleverna. Föreläsningen med ”start”- ”hinder” - ”mål” arbetar jag fortfarande med. Mycket bra, rolig, intressant, stimulerande kurs!
(Bildlärare skolår 7-9)

— Är mycket nöjd med kursen! Jag kommer att jobba mycket med det jag nu lärt mig. Mitt mål är att både filma och skriva med klassen. Jag kommer också att använda mig av filmen i undervisningen. Hoppas på en fortsättning framöver.
(Lärare skolår 1-4)

— Bra föreläsare med goda kunskaper. God balans mellan film och skrivande. Förstår att detta ämne, dramaturgin, måste får ingå i vår framtida skola och utbildning. Detta måste bli en baskunskap.
(Rektor)

— Jag har blivit mycket yngre sedan jag började den här kursen!
(Lärare skolår 7-9)

Artikel:

Utvärderingar:

Omfattning: 8 halvdagar fördelade på två terminer.

Målgrupp: Pedagoger och elevassistenter inom hela barn- och ungdoms- och vuxenskolan samt särskolan.

Plats: Jönköping eller önskad ort.

Kursinformation:

 1. Filmanalys - dramaturgins grunder (film/Fredrik och skrivande/Veronica)
  Hur är den spännande berättelsen uppbyggd?
  Vi konkretiserar den spännande berättelsens uppbyggnad.
  - poängterar huvudkaraktärens väg genom berättelsen.
  - undersöker konfliktens funktion och hur den uppstår.
  - ser hur spännande händelser kräver problem och lösningar.
  Vi upptäcker hur berättelsen blir ett pedagogiskt verktyg i SO- och NO-ämnet.
 2. Karaktärerna i berättelsen och filmen (skrivande)
  Symbolerna Lumumma och Takete hjälper oss att ge form åt väl sammansatta karaktärer.
  Vi skapar trovärdiga rollfigurer i karaktärsschema.
 3. Sagor och myter(film)
  Vårt behov av klassiska berättelser och medieinnehåll. Hur ser klassikerna ut i modern klädedräkt? Den optimala pedagogiken.
  Biobesöket är en av vår tids riter, fyllt av förväntningar. I filmer möter vi gamla myter och sagor i nya former och versioner.
 4. Hur skapas en berättelse med början, spänning och slut? (skrivande)
  På vilka olika sätt kan vi grovplanera en berättelse?
  Vi presenterar hinderschema, dramaturgisk kurva och utvecklingstrappa att planera berättelsen i.
 5. Action och skräck, genrebegreppet (film)
  Genrebegreppet. Glidningar och stilförändringar inom viktiga genrer. Genrefilmens funktioner och betydelser för i första hand barn och unga.
 6. Att gestalta miljö och karaktärer (skrivande)
  Hur kan vi skapa undertext genom att ”skriva av” filmklipp?
  Vi betonar undertextens betydelse och hur denna kan utformas.
  - Närläser och "skriver av” filmsekvenser.
  - Ger positiv konkret respons på varandras texter utifrån dramaturgins begrepp.
 7. TV-serier och såpor samt melodram (film)
  På de sex vanligaste TV kanalerna i Sverige visas varje vecka ca 140 olika TV-serier och såpor. Varför är de så lockande? Stil och tematik i en föränderlig mediesituation. Eviga berättelser i nya genrer och medieformat.
 8. Litteratur och Shakespeare (film/Fredrik och skrivande/Veronica)
  Boken var bättre! Film är kostsamt och därför filmatiserar man gärna litterära förlagor som man vet att många vill se. Vad kan man göra i film som inte går att göra i en roman? Och omvänt. Shakespeare är fortfarande den mest filmade författaren. Hur kommer det sig? Och hur ser dessa filmer ut? Vi sammanfattar kursen genom att planera en längre berättelse utifrån dramaturgins hållpunkter och begrepp.

Kursledare: Fredrik Holmberg och Veronica Grönte

foto_fredrik_141x175.jpg

Fredrik Holmberg

Telefon:
031 - 12 10 90
0736 - 82 75 13
E-post:
fredrik@ filmpedagogerna.se

Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg är gymnasielärare och filmvetare. De senaste 15 åren har han undervisat om film och under drygt 10 år hållit kompetensutvecklingskurser, skrivit artiklar och handledningar.

Tillsammans med Johan Holmberg har han skapat läromedlet Reklamfilmens fantastiska värld i samarbete med reklambranschen och Konsumentverket.

reklamfilmensvarld_99x143.jpgReklamfilmens fantastiska värld i en ny upplaga med över 40 nya reklamfilmer.

Materialet finns att köpa hos Konsumentverket, se ett smakprov eller läs mer på www.filmpedagogerna.se »
Fredrik föreläser på webben: Berättandets grammatik

fredrik_holmberg_forelaser

Film i klassrummet

Filmpedagogerna, där Fredrik ingår, har skapat sajten Film i klassrummet.
En guldgruva för alla som vill se film, prata film eller göra film i skolan.
Klicka här för att komma direkt till filmerna.

 

Veronica Grönte - porträttbild (Foto: Anders Agetorp)

Veronica Grönte

Telefon:
036 - 16 96 67
073 - 90 12 12 5
E-post:
veronica@ makete.se

Veronica Grönte

Veronica Grönte är grundskollärare och läromedelsförfattare. Under drygt 10 års tid har hon utvecklat en metod för att underlätta konstruktion och analys av berättelser, muntligt eller sceniskt framförda, skrivna eller filmatiserade.

Arbetssättet har fått namnet Makete-metoden och finns förklarad i läromedlet Pennvässaren/ Argument Förlag.

I idéhäftet Berättarteknik finns Makete-metoden sammanfattad. Häftet är utgivet av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet. Idéhäftet var en del i Skolprojekt Linné. Läs häftet på webben eller beställ det här.

 

pennvassarenproduktbild_berattartekniklinne_logga_104x92

 

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications