OH-bakgrund

OH-kort_skrmdump

OH-kort © Ely Raman & OH-Verlag

Artikel av Janine Moore SHARED VISION MAGAZINE - Augusti 1995

Om du behöver en isbrytare i ett rum fullt av främlingar, öppna en Oh-kortlek. "Korten sätter igång samtalet - och ni kommer inte att vara främlingar särskilt länge," säger skaparen Ely Raman.

Interaktiva kort - Ely Raman

Två kortlekar med interaktiva kort - en med målningar av Ely Raman och en med ord. Oh-korten erbjuder en underhållande möjlighet till djupare förståelse av personliga frågor. Genom att välja ett kort från varje kortlek framkallas en situation eller ett scenario, vars mening spelaren själv får försöka förstå.

OHBorde086
©
Ely Raman & OH-Verlag

Till exempel precis innan jag skrev denna artikel drog jag ordkortet "borde" och en bild som visar ett skrivbord på ett kontor. För mig indikerade denna kombination att jag skulle börja jobba och sluta dagdrömma. Samma kortkombination skulle få olika betydelser för olika personer och få en ny tolkning även av mig en annan dag.

Kortens styrka ligger i deras förmåga att utnyttja det omedvetna och kanske locka begravda känslor upp till ytan. Korten är ofta använda för vägledning och coaching - speciellt tillsammans med dem som har svårt att uttrycka sina känslor.

Lekfulla berättelser

Andra sätt som korten kan användas på är att skapa berättelser på ett lekfullt sätt. Raman ser korten som en ny genre, till hälften litteratur och till hälften konst. Vi kan tolka korten så att vi skapar våra egna berättelser. Det finns så mycket roligt med korten - inte roligt på ett tävlingsinriktat sätt utan på ett slags kooperativt sätt - där vi känner att vi hör ihop, har samma ursprung. Korten gör det möjligt för oss att skapa våra egna såpoperor - en form av struntprat som människor överallt tycks gilla. Korten är som en obunden bok där sidorna byter ordning varje gång korten blandas på nytt, eller  som en tidning med nyheter om våra inre världar.

Oh-korten växte fram ur Ely Ramans engagemang i New York avantgardisters konstscen, popkonst, hans psykologistudier, och ur hans intresse för esoteriska, insiktsskapande övningar såsom I Ching.

ohlogo

Joseph Schlichter

På 70-talet fick Raman ett enda Tarotkort som födelsedagspresent. I sitt sökande att finna kortets mening, upptäckte han att Tarot fungerade som ytterligare en variabel struktur, och han bestämde sig för att skapa sin egen version. Och i den stunden föddes idén till Oh-korten. Vid samma tidpunkt utvecklade han ett intresse för gestaltterapi. Han började samarbeta med en vän som var psykoterapeut, Joseph Schlichter, och bad honom skapa ord att kombinera med bilderna. Tillsammans valde de ord som de kände var laddade och innehöll spegelbilder eller dubbla betydelser, med potential för en stor variation av tolkningar. De valde ord som hade en suggestiv inverkan och var aktiva snarare än passiva.

Korten river murar

"Oh-korten ger oss möjlighet att avslöja och respektera våra olika utgångspunkter", säger Raman. Korten kan riva murar när vi kommunicerar med hjälp av dem, och de har förmågan att förvandla människors sätt att vara. Raman hoppas att korten på något sätt ska kunna spela en roll för fred i världen och säger: "I den utsträckning som jag kan identifiera mig med dig genom Oh-korten, blir jag mer benägen att inse våra likheter. När masker avlägsnas med hjälp av Oh, ser jag mig själv återspeglad i dig - och vi irrar alla runt i rädslan. Våra samhällen är välmående när vi inte är rädda för varandra. Jag har sett korten förvandla människor. Efter en runda med Oh hade människor som jag varit benägen att ogilla, blivit mina vänner."

Raman lägger till att korten inte är en kraft för att lösa konflikter men snarare för att utforska dem. Vi lär och växer ofta genom konflikter.

Raman och Lawrence använder ofta korten själva när de känner att de hamnar på avstånd från varandra. Samtalen kring korten för dem samman väldigt snabbt - och upplevelsen av att de fått säga vad de hade i tankarna är viktigare än själva innehållet. Korten underlättar kommunikationsprocessen.

Var och en tolkar sitt eget kort

Även om inspirationen till korten kom via Tarot, säger Raman att till skillnad från Tarot, behövs ingen expert för att tolka bilderna. Den enda expertisen är processen. Det här är väldigt nytt för de flesta människor. Det finns inget annat mål är processen - om inte målet exempelvis är en bättre hälsa.

Hur ser vi på "slumpen"?

Processen med att dra slumpmässiga kort ger nästan oundvikligen information som är relevant för personen som drar korten - detta är exempel på det som Carl Jung kallade synkronicitet. Raman säger att vi har ett egendomligt förhållningssätt till slumpen i vår kultur. Slump, det är inte "tur", som när man vinner på lotteri, utan det handlar snarare om att vara öppen för synkronicitet - låta slumpartade möten visa oss något som vi inte skulle ha sett annars.

"Slumpen skrämmer många människor. Men slumpen är ett sätt att vidröra det gudomliga", säger Raman. "Vi kan använda korten för att utnyttja vårt undermedvetna, för att upptäcka sanningar och hemligheter om oss själva."

Även om man inte behöver förbereda sig på något särskilt sätt innan man använder Oh-korten, föreslår Raman att man tar med sig en attityd av nyfikenhet, villigheten att av en lycklig slump göra en upptäckt - ett experimentellt förhållningssätt snarare än ett tekniskt. Men Raman berättar samtidigt att somliga väljer att samla sig genom att meditera i förväg.

Människor är fria att använda korten på det sätt som passar deras behov bäst, men han rekommenderar att man först läser bruksanvisningarna som följer med varje kortlek.

Raman säger att det enda sätter som korten kan bli missbrukade på är att någon ifrågasätter någon annans förklaring eller tolkning - genom att säga att hans eller hennes tolkning är fel. Det finns inga inkorrekta tolkningar, endast olika perspektiv.

Moritz Egetmeyer

Drivkraften bakom den internationella lanseringen kom från Moriz Egetmeyer. Nu finns korten översatta till över 21 språk.

© Janine Moore, Ely Raman & Shared Vision Magazine - 1995
Publicerat med tillstånd av Publisher SharedVISION: Dialogue for Change
www.shared-vision.com

Beställ korten här.

Läs om de andra kortlekarna i serien

HABITAT och SAGA

HABITAT-HEMSIDA085 SAGA-HEMSIDA2073
Bildkort - Habitat och Saga © Christian Gronau & Ely Raman - OH-Verlag

OH och PERSONA

OH-HEMSIDA071 PERSONA-HEMSIDA072
Bildkort - OH och Persona © Ely Raman & OH-Verlag

PERSONITA

PERSONITA-HEMSIDA076
Personita ©
Ely Raman, Marina Lukyanova & OH-Verlag

COPE och MYTHOS

COPE-HEMSIDA075 MYTHOS-HEMSIDA074
Cope ©
Marina Lukyanova, Oftra Ayalon, Moritz Egetmeye   -  Mythos © Ely Raman & OH-Verlag

Vill du beställa korten?

Läs mera om bildkorten - associationskorten - symbolkorten - berättarkorten - sagokorten. 
OH
-kort, Saga-kort, Cope-kort, Habitat-kort, Persona-kort, Personita-kort och Mythos-kort

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications